ด่าน 100 - เครื่องซักผ้า (ขำ ๆ)
rating: +2+x

ด่าน 100 เป็นด่านที่ 101 ของแบ็กรูมส์

คำอธิบาย

2167726821_3bdd97902c_b.jpg

วี่วี่วี่วี่วี่วี่วี่วี่วี่วี่

ด่าน 100 มีลักษณะคล้ายและทำงานเหมือนกับเครื่องซักผ้าธรรมดาทั่วไป เมื่อได้เข้ามาภายในด่านนี้ คุณจะถูกย่อขนาดลงเพื่อให้มีขนาดพอดีกับเครื่องซักผ้า หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องซักผ้าจะทำงานและเริ่มหมุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ ขอแนะนำให้ออกจากด่านนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

ฐาน ด่านหน้า และชุมชน

เนื่องจากลักษณะของด่านนี้ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างฐานหรือด่านหน้าขึ้นได้

ทางเข้าและทางออก

ทางเข้า

คุณสามารถเข้าสู่ด่านนี้ได้โดยการหมุน

ทางออก

การโนคลิปผ่านเครื่องซักผ้าจะพาคุณไปยังด่านสุ่มๆ


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License